S覺cak Haberler

Web sitesi hakk覺nda birey de, s羹rekli deimesidir! Joomla! Makale, i癟erik, resimler, vidyolar ve daha fazlas覺n覺 eklenmenizi kolaylat覺r覺r. Site y繹neticileri 'D羹zenle' balant覺s覺na t覺klatarak 'i癟erii' d羹zenleyebilir ve y繹netebilir. Ayr覺ca web tasar覺mc覺lar覺, t羹m denetimlerin size verildii grafiksel Denetim Masas覺 ile i癟erii d羹zenleyebilirler.

Hogeldiniz

Joomla! Topluluk Portal覺

Yazd覺r
PDF

Joomla! Topluluk Portal覺 art覺k 癟evrimi癟i. Orada, Joomla! projesini g羹癟lendiren kat覺l覺mc覺lar覺n etkinleri hakk覺nda bilgi bulabileceksiniz. T羹m d羹nyadaki Joomla! Etkinliklerini ve size en yak覺n Joomla! Kullan覺c覺 Gruplar覺n覺 繹renin.

zellikler ile ilgili ilgin癟 yorumlar覺, topluluk haberlerini, g羹ncel konular覺 ve daha bir癟ok bilgiyi Joomla! Topluluk Yay覺nlar覺ndan 繹renebilirsiniz. Ayr覺ca RSS (birlik) haberlerini g繹rmek i癟in JoomlaConnect sayfas覺na g繹z atabilirsiniz.

Biz G繹n羹ll羹leriz

Yazd覺r
PDF

Joomla! ekirdek Tak覺m覺 k覺sa s羹rede Joomla! 'ya yeni yetenekler kazand覺rma hedefiyle bir araya gelmi g繹n羹ll羹 gelitiricelerden, tasar覺mc覺lardan ve y繹neticilerden olumaktad覺r.Bu iyi yalanm覺 makine bazen kopyalanm覺 ama asla geri kalmam覺t覺r. Joomla! a癟覺k kaynak fikrini end羹stri standartlar覺nda 繹nplana 癟覺karan harika yeteneklere sahip tasar覺mc覺lar覺 bar覺nd覺r覺r.Joomla! 1.5 bug羹ne kadar gelitirilmi en g羹癟l羹 ve farkl覺 Joomla! s羹r羹m羹d羹r.

Devam覺n覺 oku...

Lisans Esaslar覺

Yazd覺r
PDF

Bu web sitesi Joomla! taraf覺ndan desteklenmektedir. Bu yaz覺l覺m ve varsay覺lan temalar覺n her t羹rl羹 hakk覺 2005-2008 Open Source Matters aittir. Dier t羹m i癟erik ve bilgi, kurulumdan sonra eklenen bilgi ve temalarda dahil olmak 羹zere, ekleyenlere ve 羹retenlere aittir.

Eer Joomla! da覺t覺m覺 yapmak, kopyalamak ya da d羹zenlemek istiyorsan覺z GNU General Public Lisans artlar覺na uymal覺s覺n覺z. Eer bu lisans覺n i癟eriini bilmiyorsan覺z, 'Bu artlar覺 Program覺n覺za Nas覺l Uygulayabilirsiniz' ve 'GNU General Public Lisans SSS' konular覺n覺 okuyabilirsiniz.

Joomla! belgeleri Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike License 2.5 ile lisanslanm覺t覺r.

The Joomla! lisans覺 GPL'dir.

Joomla! G羹venlik Ekibi

Yazd覺r
PDF

Joomla! projesinin en yeni ve en 繹nemli ekiplerinden birisi Joomla! G羹venlik Ekibidir. S羹rekli olarak Joomla! ve siteniz i癟in olabilecek her t羹rl羹 g羹venlik a癟覺klar覺n覺 veya hatalar覺n覺 arat覺r覺rlar.

Devam覺n覺 oku...

Bir Milyon G羹l羹mseme

Yazd覺r
PDF

Joomla! tak覺m覺 g羹l羹msemek i癟in yakla覺k 1 milyon iyi sebebe sahip. 襤lk yay覺nland覺覺nda, 1 milyondan fazla kii taraf覺ndan indirilmesi ile benzersiz bir rabet g繹rd羹. Yeni kod taban覺, eski kod taban覺n覺n neredeyse t羹m羹n羹n yeniden yeniden yap覺land覺r覺lmas覺 ile oluturuldu. Kullan覺c覺 deneyimi hala inan覺lmaz yetenekli, ama gelitiriciler i癟in Uygulama Programlama Aray羹z羹 (API) bir r羹ya gibi. Ger癟ek PHP mimarlar覺 i癟in d羹zg羹n bir altyap覺 en iyinin en iyisini sunuyor.

Eer eski bir Mambo veya bir Joomla! 1.0 serisi kullan覺c覺s覺ysan覺z, 1.5 繹zellikleri ile sizin i癟in 襤YSlerin gelecei olacakt覺r. Art覺k daha g羹癟l羹, daha deiken, daha g羹venli ve sezgisel. Gelitiricilerimiz ve aray羹z tasar覺mc覺lar覺m覺z say覺s覺z saatler 癟al覺arak i癟erik y繹netim sistemleri alan覺nda en heyecan verici s羹r羹m羹 haz覺rlad覺lar.

Devam edin ... bug羹n CRETS襤Z Joomla! kopyan覺z覺 edinin ve kalite 繹l癟me projesi hakk覺ndaki s繹zc羹羹 yayg覺nlat覺r覺n.

Kimler Sitede

u anda 1 konuk 癟evrimi癟i

Anketler

Joomla! nerede kullan覺l覺r?